ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

oznorMB

На 23. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 29. априла 2022. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 21 тачки дневног реда.

Одборници су донели Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка и Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о узимању у закуп непокретности у к.о. Челарево.

Донето је Решење о стављању ван снаге Решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка, Центру за социјални рад Општине Бачка Паланка.

dav

Размотрени су Извештај о раду Општинске управе општине Бачка Паланка за 2021. годину, Извештај о раду Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2021. годину, Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину.

Одборници су размотрили и Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Стари град“ Бачка Паланка за 2021. годину, Месне заједнице „Центар“ Бачка Паланка за 2021. годину, Месне заједнице Карађорђево за 2021. годину, Месне заједнице Младеново за 2021. годину, Месне заједнице „Братство“ Бачка Паланка за 2021. годину, Месне заједнице Нештин за 2021. годину, Месне заједнице Визић за 2021. годину, Месне заједнице Гајдобра за 2021. годину, Месне заједнице Параге за 2021. годину, Месне заједнице Силбаш за 2021. годину и Месне заједнице Товаришево за 2021. годину.

Донето је Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе „Културни центар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци и Решење о разрешењу и именовању председника Другостепене изборне комисије.