ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ВРТИЋА ,,ДУГА“ ПУ МЛАДОСТ – ПРВА ФАЗА

У среду 27. априла 2022. године председник општине Бачка Паланка, Бранислав Шушница обишао је радове прве фазе изградње објекта вртића ,,Дуга“ ПУ Младост на Синају, у улици Патријарха Павла 36 у Бачкој Паланци.

Укупна уговорена вредност радова износи 49.886,30 динара, без урачунатог пореза на додату вредност, односно 59.864.234,76 динара, са урачунатим порезом на додату вредност. Рок за извођење радова је 120 календарских дана. Извођачи радова су из Београда, који су били једини на тендеру.

Председник општине Бачка Паланка, Бранислав Шушница је у изјави истакао да су радови почели на изградњи вртића. ,,Гледаћемо да кроз ребаланс буџета обезбедимо сва неопходна средства за завршетак радова на вртићу, како би у следећој календарској години могли да идемо на употребну дозволу и отварање вртића. Оно што смо обећали да испунимо а то је осам васпитних група. Укупна вредност се не може предвидети, јер цене из дана у дан расту. Са изградњом овог вртића решиће се већи део проблема што се тиче Предшколске установе ,,Младост“. Део проблема ће се решити и са реконструкцијом ,,Маслачка“, који је следећи пројекат на коме ће се радити. Циљ је да сва деца која су ,,испод црте“ имају места у ПУ ,,Младост“. Нови вртић значи и нова запослења, потребно је обезбедити средства и за запослене људе и функционисање објекта. “ – истакао је Бранислав Шушница.