ОДРЖАНА 95. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 95. седници Општинског већа, одржаној дана 21. априла 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 3 тачке дневног реда.

Општинско веће је донело Решење о давању сагласности на Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа, и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22. Од укупно планираних средстава које Општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на основу Јавног позива ЈП 1/22 у износу од 20.000.000,00 динара, за суфинансирање мера из Правилника издваја се 2.000.000,00 динара од чега ће 1.000.000,00 динара определити Општина Бачка Паланка, а 1.000.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности.

Општинско веће је донело и Решење о давању сагласности на Правилник о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22. Укупно планирана средства које Општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива ЈП 1/22, износе 20.000.000,00 динара, од чега је 10.000.000,00 динара определила Општина Бачка Паланка, а 10.000.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, а за суфинансирање мера из Правилника издваја се 18.000.000,00 динара, од чега ће 9.000.000,00 динара определити Општина Бачка Паланка, а 9.000.000,00 динара Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности.