ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Двадесет трећа седница Скупштине општине одржаће се у петак, 29. априла 2022. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са 22. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

 1. Доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка;

(Известилац: Војислав Зубац, члан Комисије за спровођење конкурса за избор директора);

 1. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о узимању у закуп непокретности у к.о. Челарево;

(Известилац: Марија Кутањац, руководилац Одељења за скупштинске и извршне послове);

 1. Доношење Решења о стављању ван снаге Решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка, Центру за социјални рад Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Марија Кутањац, руководилац Одељења за скупштинске и извршне послове);

 1. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе ОБП);

 1. Разматрање Извештаја о раду Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе: Културни центар Бачка Паланка);

 1. Разматрање Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Стари град“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ „Стари град“ Бачка Паланка);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Центар“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ „Центар“ Бачка Паланка);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Карађорђево за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ Карађорђево);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Младеново за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ Младеново);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Братство“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ „Братство“ Бачка Паланка);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Нештин за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ Нештин);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Визић за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ Визић);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Гајдобра за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ Гајдобра);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Параге за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ Параге);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Силбаш за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ Силбаш);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице Товаришево за 2021. годину;

(Известилац: Представник МЗ Товаришево);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе „Културни центар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника Другостепене изборне комисије;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка);

 1. Одборничка питања.

Позивамо да извештавате!