ОДРЖАНА 94. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 94. седници Општинског већа, одржаној дана 20. априла 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 8 тачaка дневног реда.

Општинско веће је размотрило Извештај о раду Општинске управе општине Бачка Паланка за 2021. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Донето је Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих, изван здравствене установе и издавање потврде о смрти, на територији Општине Бачка Паланка.

Донето је и Решење о утврђивању Ценовника такси услуга на територији Општине Бачка Паланка.

Чланови већа су утврдили Предлог решења о стављању ван снаге Решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка, Центру за социјални рад Општине Бачка Паланка и Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о узимању у закуп непокретности у К.О. Челарево, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Донето је и Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута месне заједнице „Визић“.