94. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 20.априла 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 93. седнице Општинског већа, одржане дана 13. априла 2022. године;

  1. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе);

  1. Доношење Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих, изван здравствене установе и издавање потврде о смрти, на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александар Божић, представник Дома здравља „Др Младен Стојановић“);

  1. Доношење Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22

(Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка);

  1. Доношење Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22

(Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка);

  1. Доношење Решења о утврђивању Ценовника такси услуга на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду),

  1. Утврђивање Предлога решења о стављању ван снаге Решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка, Центру за социјални рад Општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Утврђивање Предлога одлуке о стављању ван снаге Одлуке о узимању у закуп непокретности у К.О. Челарево

((Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута месне заједнице „Визић“

(Известилац; Лазар Коменић, председник Савета МЗ);

  1. Питања и одговори.

Позивамо да извештавате!