ПРЕВЕНЦИЈА И ЕЛИМИНАЦИЈА ДЕЧЈИХ БРАКОВА

У понедељак, 11. априла 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка одржана је активност на пројекту ,,Превенција и елиминација дечијих бракова и економско оснаживање Ромкиња на локалном нивоу у Србији“ у сарадњи са партнерским организацијама Праксис финансиран од стране Амбасаде Краљевине Холандије и Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, у оквиру програма Инклузије Рома и других маргинализованих група у Србији, уз посебну подршку Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије и Дечијег Фонда Уједињених нација УНИЦЕФ. Округли сто је успостављен у сарадњи са активистима и представницима локалне самоуправе Бачка Паланка и институцијама.

Циљ пројекта је превенција и елиминација појаве дечијих бракова и побољшање положаја Ромкиња које живе у ромским насељима у Србији, спровођењем активности јачања сарадње и координације локалних органа и институција, утицаја на промену ставова ромске заједнице о недозвољености  дечијих  бракова и елиминацију стереотипа и дискриманације Ромкиња, јачање капацитета школа ради подршке ромским ученицима у образовном систему, као и економског оснаживања Ромкиња.

Почетне активности су усмерене на успостављање сарадње са активистима и представницима локалних органа и  институција, који су као релевантни актери укључени у локалне механизме превенције и елиминације дечијих бракова: представницима школа, центра за социјални рад, националне службе за запошљавање, полиције, правосуђа, тужилаштва, просветним саветницима, здравственим медијаторима, координаторима за ромска питања, педагошким асистентима, тј. свима који имају специгичне улоге у механизму превенције и реаговања у борби против дечијих бракова.

Спровођењем ове активности учесници се упознају са планираним активностима, узроцима и ризицима дечијих бракова као и разменом мишљења. Циљ одржавања округлог стола је успостављање локалног координационог механизма за превенцију и елиминацију дечијих бракова.

Дечји бракови представљају грубо кршење права детета, и у Србији погађају углавном ромску популацију, најчешће девојчице. Узроци дечјих бракова су комплексни, али у основи је вишеструка дискриминација девојчица и жена, сиромаштво и недостатак адекватног приступа образовању. Кроз свеобухватан и стратешки приступ на више нивоа, пројекат предвиђа низ активности усмерених, са једне стране, ка локалној ромској заједници у којој се пракса дечјих бракова најчешће јавља, и, са друге стране ка релевантним институцијама и организацијама у циљу јачања сарадње и координације и успостављање локалних тимова који би активно радили на превенцији и елиминацији дечјих бракова у локалним срединама.