Набавке су угоститељске услуге у објектима на територији града Бачка Паланка за потребе председника општине Бачка Паланка и Општинског већа, набавка број 17/2022