Набавка угоститељских услуга у објектима на територији града Бачка Паланка за потребе Општинске управе Општине Бачка Паланка, набавка број 15/2022