93. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 13.априла 2022. године у  великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  9,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 90.седнице Општинског већа, одржане дана 18. марта године и Записника са 92. седнице Општинског већа, одржане дана 29. марта 2022. године;
 2. Доношење Решења о измени решења о образовању Савета за јавну безбедност Општине Бачка Паланка

(Известилац: Мита Лачански, председник Савета за јавну безбедност ОБП);

 1. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01.01.2021.-31.12.2021. године

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка и Дарко Божовић в.д. директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини-непосредном погодбом катастарска парцела бр. 175 К.О.Челарево

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 1. Разматрање Извештаја о раду интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Утврђивање Предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

(Известилац: Војислав Зубац, члан Комисије за спровођење конкурса за избор директора);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Параге“ за 2021. годину

(Известилац: Жељка Тодић,  секретар МЗ);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Силбаш“ за 2021. годину

(Известилац: Андреа Пуповац, секретар МЗ);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Нештин“ за 2021. годину

(Известилац:  Синиша Вујасиновић, председник Савета МЗ);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Товаришево“ за 2021. годину

(Известилац: Сава Данилов, секретар МЗ);

 1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!