РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА БО- ПРОШИРЕНИ САСТАВ