РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ