ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Документи:

 1. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 1 (435.2 KB)

 2. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 2 (438.6 KB)

 3. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 3 (444.6 KB)

 4. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 4 (438.3 KB)

 5. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 5 (438.5 KB)

 6. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 6 (438.4 KB)

 7. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 7 (434 KB)

 8. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 8 (437.4 KB)

 9. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 10 (440.2 KB)

 10. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 11 (434.2 KB)

 11. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 12 (443 KB)

 12. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 13 (444.4 KB)

 13. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 14 (447.5 KB)

 14. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 15 (439.9 KB)

 15. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 16 (447.5 KB)

 16. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 17 (446.5 KB)

 17. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 19 (443.8 KB)

 18. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 24 (442.8 KB)

 19. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 27 (443.3 KB)

 20. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 28 (440.6 KB)

 21. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 29 (446.3 KB)

 22. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 30 (446.2 KB)

 23. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 31 (443 KB)

 24. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 32 (445.6 KB)

 25. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 33 (439.8 KB)

 26. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 36 (444 KB)

 27. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 37 (448.5 KB)

 28. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 38 (448 KB)

 29. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 39 (440.7 KB)

 30. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 40 (450.9 KB)

 31. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 41 (441.3 KB)

 32. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 42 (443.2 KB)

 33. ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ - БМ 43 (444.2 KB)