ОДРЖАНА 92. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 92. седници Општинског већа, одржаној дана 29.марта 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница  чланови већа разматрали су 15 тачaка дневног реда. Општинско веће је донело Решење о измени решења о образовању Мултидисциплинарног тима за борбу против дрога Општине Бачка Паланка. Размотрен је Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање. Размотрен је и извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2021. годину и Извештај о раду Савета за здравље Општине Бачка Паланка за 2021. годину. Донето је Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини-непосредном погодбом катастарска парцела бр. 7179/10 К.О. Бачка Паланка-град.

Размотрен је Извештај о раду и Финансијски  извештај Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2021. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање. Општинско веће је размотрило Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Стари град“ Бачка Паланка за 2021. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Центар“ Бачка Паланка за 2021. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Братство“ Бачка Паланка за 2021. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Карађорђево“ за 2021. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Младеново“ за 2021. годину, Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Гајдобра“ за 2021. годину и Финансијски извештај Месне заједнице „Визић“ за 2021. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.

Priložene datoteke