92. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

 

Седница Општинског већа ће се одржати у уторак 29. марта 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 87.седнице Општинског већа, одржане дана 28. фебруара 2022. године и Записника са 88. седнице Општинског већа, одржане 09. марта 2022. године;

2. Доношење Решења о измени решења о образовању Мултидисциплинарног тима за борбу против дрога Општине Бачка Паланка

(Известилац: Мита Лачански, члан Мултидисциплинарног тима за борбу против дрога ОБП);

3. Разматрање Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директор ЈКП „Комуналпројект“);

4. Разматрање Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Надежда Ганић, помоћник председника Општине у области заштите животне средине);

5. Разматрање Извештаја о раду Савета за здравље Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Стево Карановић, председник Савета за здравље ОБП);

6. Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини-непосредном погодбом катастарска парцела бр. 7179/10 К.О. Бачка Паланка-град

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

7. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештааја Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе: Културни центар БП);

8. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Стари град“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Зоран Баћина, председник Савета МЗ);

9. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Центар“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Ђурђина Грубор, секретар МЗ);

10. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Братство“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Слободанка Рамић, секретар МЗ);

11. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Карађорђево“ за 2021. годину

(Известилац: Милан Радошевић, секретар МЗ);

12. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Младеново“ за 2021. годину

(Известилац: Добрила Грујић, секретар МЗ);

13. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Гајдобра“ за 2021. годину

(Известилац: Милован Савић, секретар МЗ);

14. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Визић“ за 2021. годину

(Известилац: Лазар Коменић, председник Савета МЗ);

15. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!