АКЦИЈА САДЊЕ ДРВЕЋА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

У петак, 25. марта 2022. године у Бачкој Палнци је одржана садња храста лужњака у Полоској шуми и 12 ха аутохтоне шуме на плажи језера Тиквара. Учесници ове акције су били представници Војводина шуме, представници локалне самоуправе Бачка Паланка, чланови радне групе, представници Покрајинског завода за заштиту природе за шуме и представници удружења, која се баве заштитом животне средине.

Саша Орловић, директор Института за низијско шумарство и животну средину и заменик председника радне групе , које је основала Општина Бачка Паланка везано за газдовање шума је у свом обраћању  истакао да је радна група веома сложена група. У њој се налазе представници више организација: представници Природно – математичког факултета у Новом Саду, Шумарског факултета из Београда, Института за низијско шумарство и животну средину, ЈП Војводина шуме, представници Аквиле и Општине Бачка Паланка. Одржано је више састанака и већ годину дана раде заједно, где постоји обострано разумевање. Сви учесници јасно дају своје ставове везане за проблеме са стручног аспекта.

На локалитету Тиквара радна група се једногласно сложила да се примени нови модел  где ће се вратити аутохтоне домаће врсте. Засађена је бела топола, врба, топољски јасен и друге врсте, које су домаће. Самим тим ће се вратити природност амбијента, повећати диверзитет и биће лепши амбијент. Оно што се радна група једногласно договорила а то је да су пре свега констатовали да је Јавно предузеће ,,Војводина шуме“ газдујући шумама на подручју општине Бачка Паланка радило са свим

прописима, законима, правилницима, решењима или упутствима, које је давао Завод за заштиту природе. То је потврђено и међународним сертификатом. Радна група се сложила такође да треба да се ураде и измене одређених прописа, како би се поштовало што више корисника. Газдовати шумом није једноставно, али радна група ради на томе да би се побољшало стање.

Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка истакао је да је веома важно и да без струке не може да се ради ни напредује. Оно што је радна група до сада урадила јесте да је у делу  у ком је Војводина шуме имала планску основу садње клона у току радне групе  направљена је измена и донета одлука да се  посади  12 ха аутохтоне шуме.  У периоду између 8 и 12 година радиће се селективна прореда и уклониће се клон, који је посађен. Свако дрво је јако значајно и искористиће се за биомасу а остаће чиста аутохтона шума за будућа поколења. Ту ће бити разне мешовите врсте садница. Радна група је радила годину дана и сви документи ће значити и институцијама. Апеловао је на грађане да не ломе саднице, треба их неговати и  пустити да израсту у праву шуму, јер то је 12 ха аутохтоне шуме.

Марко Маринковић, извршни директор  за шумарство, екологију и развој  у ЈП ,,Војводина шуме“ истакао је да се на Полојској шуми сади 10.000 садница храста лужњака.Отворена површина приводи се намени. Надовезао се на претходнике  и истакао да је кључно да је све рађено у складу са правилама шумарске струке и условима заштите природе. У будућности ће радити на унапређењу газдовања шума и заштите природе у општини Бачка Паланка. Све промене морају да буду у складу са законом. ,,Сви заједно својим примером морамо да обраћамо пажњу, јер су то шуме свих нас.“ Газдовање шума је рефлексија потребе друштва према шуми. Марко Ђатић, стручни сарадник у Покрајинском заводу за заштиту природе истакао је да продукт радне групе је донео резултате да треба да се засаде аутохтоне врсте које штите биодиверзитет. Кад све достигне своју одређену старост показаће се лепота.

Станислава Станковић потрпредседник удружења Аквиле и члан заменика радне групе је истакла да јој је драго да је овај пут тема садња а не сеча шума.