РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Документи:

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 1 (597.8 KB)

 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 2 (589.8 KB)

 3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 3 (621.5 KB)

 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 4 (602.6 KB)

 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 5 (590.2 KB)

 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 6 (594.5 KB)

 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 7 (597 KB)

 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 8 (605 KB)

 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 9 (573.7 KB)

 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 10 (575.6 KB)

 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 11 (557.9 KB)

 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 12 (560.6 KB)

 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 13 (655.4 KB)

 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 14 (555.3 KB)

 15. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 15 (556.7 KB)

 16. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 16 (553 KB)

 17. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 17 (556.7 KB)

 18. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 18 (552.7 KB)

 19. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 19 (551.5 KB)

 20. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 20 (564.6 KB)

 21. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 21 (559.5 KB)

 22. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 22 (561.9 KB)

 23. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 23 (565.7 KB)

 24. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 24 (554.7 KB)

 25. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 25 (548.2 KB)

 26. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 26 (555.7 KB)

 27. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 27 (566.3 KB)

 28. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 28 (537.1 KB)

 29. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 29 (554.7 KB)

 30. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 30 (553.2 KB)

 31. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 31 (555.6 KB)

 32. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 32 (660.5 KB)

 33. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 33 (567.3 KB)

 34. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 34 (559.6 KB)

 35. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 35 (551.9 KB)

 36. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 36 (551.6 KB)

 37. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 37 (550.4 KB)

 38. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 38 (557.5 KB)

 39. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 39 (644.3 KB)

 40. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 40 (560.5 KB)

 41. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 41 (559.2 KB)

 42. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 42 (560.3 KB)

 43. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 43 (553.4 KB)