РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ

Документи:

 1. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 1 (716.2 KB)

 2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 2 (705.4 KB)

 3. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 3 (722 KB)

 4. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 4 (662.4 KB)

 5. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 5 (669.3 KB)

 6. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 6 (665 KB)

 7. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 7 (667.8 KB)

 8. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 8 (705.4 KB)

 9. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 9 (663.8 KB)

 10. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 10 (705 KB)

 11. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 39 (666.1 KB)

 12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 40 (671.5 KB)

 13. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 41 (707.5 KB)

 14. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 42 (714.8 KB)

 15. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 43 (712 KB)

 16. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 11 (711.3 KB)

 17. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 12 (653.1 KB)

 18. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 13 (654.9 KB)

 19. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 14 (655.1 KB)

 20. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 15 (699.4 KB)

 21. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 16 (659.6 KB)

 22. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 17 (713.8 KB)

 23. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 18 (710.3 KB)

 24. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 19 (660.2 KB)

 25. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 20 (708.8 KB)

 26. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 21 (713.9 KB)

 27. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 22 (666.7 KB)

 28. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 23 (701.5 KB)

 29. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 24 (709.4 KB)

 30. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 25 (670.5 KB)

 31. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 26 (710.1 KB)

 32. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 27 (709.5 KB)

 33. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 28 (659.9 KB)

 34. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 29 (715.4 KB)

 35. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 30 (708.8 KB)

 36. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 31 (663.4 KB)

 37. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 32 (660.6 KB)

 38. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 33 (709.8 KB)

 39. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 34 (714.6 KB)

 40. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 35 (708.1 KB)

 41. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 36 (709.6 KB)

 42. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 37 (712.1 KB)

 43. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БМ 38 (663.7 KB)