ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 22. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 24. марта 2022. године, којом је председавао заменик председника Скупштине општине, Бојан Радман, одборници су разматрали и одлучивали о 15  тачака дневног реда.

Одборници су донели Решење о давању сагласности Основној школи „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке за давање у закуп непокретности  (спортска сала) за 2022. годину.

Размотрени су Извештај о раду комисије за планове СО Бачка Паланка за период од 1. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године, Информације о стању спорта у Општини Бачка Паланка за период од 1. 01. до 31. 12. 2021. године, Извештај о раду и Финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период од 1. 01. до 31. 12. 2021. године, Извештај о раду и Финансијском извештају Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2021. годину, Извештај о пословању Месне заједнице „Деспотово“ за 2021. годину, Извештај о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобра“ за 2021. годину, Финансијски извештај Месне заједнице „Пивнице“ за 2021. годину и Финансијски извештај  Месне заједнице „Дунав“ за 2021. годину.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о измени Одлуке о месним заједницама на територији Општине Бачка Паланка и Одлуке о регресирању трошкова смештаја и превоза ученика средњих школа и студената.

Размотрени су Извештај о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка  за 2021. годину и Извештај о раду и Финансијском извештаја Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину