ОДРЖАНА 90. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 90. седници Општинског већа, одржаној дана 18.марта 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 7 тачaка дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о измени Одлуке о месним заједницама на територији Општине Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и доношење.

Чланови већа су размотрили Извештај о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2021. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и доношење.

Општинско веће је донело Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини катастарска парцела број 265/2 к.о. Бачка Паланка-град у поновљеном поступку јавног надметања (лицитације) и Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини катастарска парцела број 265/5 ко Бачка Паланка-град у поновљеном поступку јавног надметања (лицитације).

Размотрен је и Извештај о раду и Финасијски извештај Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и доношење.

Чланови већа су усвојили Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту плана развоја Општине Бачка Паланка за период 2022.-2030. године.