ОБУКА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ БАЧКА ПАЛАНКА

У четвртак, 17. марта 2022. године са почетком у 9:30 часова  у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка одржан је радни састанак за чланове Савета за међунационалне односе и запослене у локалној самоуправи Бачка Паланка у организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Заштитника грађана и Канцеларије Саветa Европе у Београду.

У оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Промоција различитости и равноправности у Србији“, планиране су обуке за изградњу капацитета Савета за међунационалне односе.

Од 2017. године до данас ова тема је вишеструко препознатљива и кроз измене Закона о локалној самоуправи 2018.године, преко формирања ових тела 2019. од стране ЈЛС, консултовање истих приликом промена назива улице, тргова и сл, међутим пракса као и међународни извештаји и даље указују на потребу за даљим унапређењем рада ових тела.

Уводна излагања су имале Олена Папуга, државна секретарка у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Драгана Вујков Радуловић, самостална саветница за права припадника националних мањина, Заштитник грађана Републике Србије.

О улози Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за унапређење рада савета за међунационалне односе причала је Олена Папуга док је о унапређењу рада савета за међунационалне односе, искуства из праксе Заштитника грађана  говорила Драгана Вујков Радуловић. На крају обуке је била дискусија и закључна разматрања и препоруке за даљи рад.

Олена Папуга, државна секретарка у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог је истакла да је Општина Бачка Паланка пример добре праксе, где савет заиста ради и функционише.

Младен Лучић председник Савета за међунационалне односе у Општини Бачка Паланка  истакао je да је овај савет формиран 6. фебруара 2021. године на 20. седници Скупштине опшtине Бачка Паланка. Основни задатак савета са којим је основан јесте да ради на унапређењу заштити права националних мањина на територији општине Бачка Паланка и да промовише равноправност међу националним заједницама, које постоје на територији општине. Савет представља независно тело у оквиру Скупштине, које има своје чланове а чланови се бирају сходно одредбама закона. Свака национална мањина поред већинске спрске има право на свог представника у савету уколико чини више о 1 % популације у општини Бачка Паланка, сходно резултатима последњег пописа из 2011. године. Ово право у општини Бачка Паланка  су стекли већински српски народ са својим представницима, словачка, мађарска, ромска и хрватска национална мањина. Савет успешно функционише, сви његови чланови дају један немерљив допринос успешном раду  савета. До сада су одржане две седнице, које ће бити учесталије у наредном периоду. Усвојен је Пословник о раду а на данашњој обуци су дате  додатне смернице како наставити у даљем раду. – истакао је Младен Лучић.