ДВАДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Двадесет друга седница Скупштине општине одржаће се четвртак, 24. марта, 2022. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са 21. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;
 2. Доношење Решења о давању сагласности Основној школи „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке за давање у закуп непокретности  (спортска сала) за 2022. годину;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 1. Разматрање Извештаја о раду комисије за планове СО Бачка Паланка за период од 1. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године;

(Известилац: Никола Лалић, службеник у Одељењу за урбанизам и грађевинарство);

 1. Разматрање Информације о стању спорта у Општини Бачка Паланка за период од 1. 01. до 31. 12. 2021. године;

(Известилац: Вера Жарковоћ, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период од 1. 01. до 31. 12. 2021. године;

(Известилац: Александра Кнежевић, секретар МОСС БП);

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Милица Стоисављевић, директор ТООБП);

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице „Деспотово“ за 2021. годину;

(Известилац: представник МЗ „Деспотово“);

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобра“ за 2021. годину;

(Известилац: представник МЗ „Нова Гајдобра“);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Пивнице“ за 2021. годину;

(Известилац: представник МЗ „Пивнице“);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Дунав“ за 2021. годину;

(Известилац: представник МЗ „Дунав“).

 1. Одборничка питања.

ДОПУНA ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

 1. Доношење Одлуке о измени Одлуке о месним заједницама на територији Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност);

 1. Доношење Одлуке регресирању трошкова смештаја и превоза ученика средњих школа и студената;

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Милан Козомора, в.д. директора УСР „Тиквара“);

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац; Миладин Зорић, директор НБ „Вељко Петровић“).

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!