90. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у петак 18. марта 2022. године у  великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  9,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Утврђивање Предлога одлуке о измени Одлуке о месним заједницама на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Душан Танкосић, службеник из Одељења за скупштинске и извршне послове);

  1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Милан Козомора, в.д. директор УСР „Тиквара“);

  1. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини катастарска парцела број 265/2 к.о. Бачка Паланка-град у поновљеном поступку јавног надметања (лицитације)

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини катастарска парцела број 265/5 ко Бачка Паланка-град у поновљеном поступку јавног надметања (лицитације)

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Разматрање Извештаја о раду и Финасијског извештаја Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“);

  1. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!