Обавештење- остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично – стамбене зграде или стана по основу рођења детета

Право на  новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21 –УС, 51/21 – УС, 66/21 и 130/21) и Уредбом о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета („Службени гласник РС“, бр. 25/2022), може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније, а изузетно, у случају смрти мајке детета, право може остварити и отац детета.

Право се остварује на основу поднетог захтева са потребном документацијом, која се подноси  преко надлежног органа јединице локалне самоуправе, у року од годину дана од дана рођења детета.

Захтев за остваривање права са потребном документацијом надлежни орган јединице локалне самоуправе доставља Kомисији за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину куће или стана по основу рођења детета, која је надлежна за одлучивање о праву на новчана средства.

Захтев за остваривање права са потребном документацијом подноси се у канцеларији бр:8, у згради Општине Бачка Паланка, Kраља Петра И бр.16.

Kонтакт телефони за додатне информације: 021/2101-128 и 021/2101-129.