Набавка услуге – израда саобраћајног пројекта за постављање саобраћајне сигнализације за вођење туристичког саобраћаја на подручју Општине Бачка Паланка, у насељеном месту Карађорђево, набавка број 08/2022