ОДРЖАНА 88. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 88. седници Општинског већа, одржаној дана 9.марта 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа разматрали су 11 тачaка дневног реда.

Општинско веће је размотрило Извештај о раду Комисије за планове за период од 01.01.-31.12.2021. године и Информације о стању спорта у општини Бачка Паланка у периоду од 01.01.2021 -31.12.2021. године, који су упућени Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Чланови већа су утврдили Предлог решења о давању сагласности Основној школи „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке за давање у закуп непокретности (спортска сала) за 2022. годину, који је упућен Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Општинско веће је размотрило Извештај о раду и Финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период од 01.01.-31.12.2021. године и Извештај о раду и Финансијски извештај Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2021. годину, који су упућени Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Чланови већа су размотрили Извештај о пословању Месне заједнице „Деспотово“ за 2021. годину, Извештај о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобра“ за 2021. годину, Финансијски извештај Месне заједнице „Пивнице“ за 2021. годину и Финансијски извештај Месне заједнице „Дунав“ за 2021. годину, који су упућени Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.