88. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 9. марта 2022. године у  великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  9,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 85.седнице Општинског већа, одржане дана 09. фебруара 2022. године и Записника са 86. седнице Општинског већа, одржане 23. фебруара 2022. године;
 2. Разматрање Извештаја о раду Комисије за планове за период од 01.01.-31.12.2021. године

(Известилац: Никола Лалић, члан Комисије за планове);

 1. Разматрање Информације о стању спорта у општини Бачка Паланка у периоду од 01.01.2021 -31.12.2021. године

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности Основној школи „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке за давање у закуп непокретности (спортска сала) за 2022. годину

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период од 01.01.-31.12.2021. године

(Известилац: Александра Кнежевић, секретар МОСС БП);

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Милица Стојисављевић, директор Туристичке организације ОБП);

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице „Деспотово“ за 2021. годину

(Известилац: Сања Игић, секретар Месне заједнице);

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобра“ за 2021. годину

(Известилац: Младен Лучић, председник Савета МЗ);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Пивнице“ за 2021. годину

(Известилац: Ана Часар, председник Савета МЗ);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Дунав“ за 2021. Годину

(Известилац: Тања Рајшп, секретар МЗ);

 1. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!