ОБУКА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ И ЗАПОСЛЕНЕ У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

У четвртак, 17. марта 2022. године са почетком у 9:30 часова  у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, одржаће се обука за чланове Савета за међунационалне односе и запослене у локалним самоуправама у организацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Заштитника грађана и Канцеларије Саветa Европе у Београду.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!