ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 21. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 2. марта 2022. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 14 тачака дневног реда.

Одборници су донели Одлуку о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Донето је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка, Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину, Решење о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за 2022. годину и Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка и именовању чланова општинског Штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик, Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка, Решења о размени непокретности између Општине Бачка Паланка и „EUROPA REAL ESTATE BP 001“ Д.О.О. Бачка Паланка, Извештаја о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2021/2022 годину и Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка за 2020/2021 годину.