Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије Општине Бачка Паланка у проширеном саставу