ОДРЖАНА 87. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 87. седници Општинског већа, одржаној дана 28. фебруара 2022. године,којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа разматрали су 5 тачaка дневног реда.

Општинско веће  је утврдило Предлог одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик, који је упућен Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Чланови већа су утврдили Предлог  одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка, који је упућен  Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Општинско веће је донело Решење о образовању Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка.

Чланови већа су утврдили Предлог решења о размени непокретности између Општине Бачка Паланка и „EUROPA REAL ESTATE BP 001“ Д.О.О. Бачка Паланка, који је упућен Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.