87. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у понедељак 28. фебруара 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Утврђивање Предлога одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

2.Утврђивање Предлога одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације Бачка Паланка

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

3.Доношење Решења о образовању Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

4.Утврђивање Предлога решења о размени непокретности између Општине Бачка Паланка и „EUROPA REAL ESTATE BP 001“ Д.О.О. Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

5.Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!