ОЧИШЋЕН КАНАЛ У ОБРОВЦУ

Дана 17. фебруара 2022. године су завршени радови на чишћењу дела великог канала за одвођење атмосферских вода на  парцели 1261 к.о. Обровац (улица Војводе Мишића). Удружење Каритас деканата Нови Сад (Католичка црква) је финансирала радове а вредност радова износи 146.186,00 са ПДВ – ом. Извођач радова је био ЈКП ,,Комуналпројект“ Бачка Паланка. Општина Бачка Паланка овим путем изражава захвалност  Удружењу Каритас деканата Нови Сад.