86. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 23. фебруара 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Усвајање Записника са 83. седнице Општинског већа, одржане 28. јануара 2022. године и Записника са 84. седнице одржане 02. фебруара 2022. године;

2.Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка);

3.Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка);

4.Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Александра Кнежевић, секретар МОСС Бачка Паланка);

5.Утврђивање Предлога решења о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност);

6.Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!