ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

У петак, 11. фебруара 2022. године у 9,00 часова у малој сали зграде Општине Бачка Паланка на адреси улица Краља Петра I бр. 16 одржаће се потписивање седам уговора за доделу пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства, који су били корисници Програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије или АП Војводине.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!