OДРЖАНА ДВАДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 20. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 10. фебруара 2022. године, којом је председавао заменик председника Скупштине општине, Бојан Радман, одборници су разматрали и одлучивали о 4 тачке дневног реда.

Одборници су донели Одлуку о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије Општине Бачка Паланка у сталном саставу и Одлуку о бесповратном суфинансирању активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка.

Донет је и Закључак о давању сагласности на Предлог Анекса 1 Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у Општини Бачка Паланка закљученог дана 18.10.2021. године.