ОДРЖАНА 85. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 85. седници Општинског већа, одржаној дана 9. фебруара 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о бесповратном суфинансирању активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка, који је упућен Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Oпштинско веће је утврдило и Предлог Нацрта анекса 1.Јавног уговора, који је упућен Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су донели Решење о исправци техничке грешке у Решењу о образовању мултидисциплинарног тима за борбу против дрога Општине Бачка Паланка.