ДВАДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Двадесета седница Скупштине општине одржаће се у четвртак, 10. фебруара, 2022. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Доношење Одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије Општине Бачка Паланка у сталном саставу;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

2.Доношење Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка;

(Известилац: Зоран Баћина, руководлиац Одељења за привреду);

3.Доношење Закључка о давању сагласности на Предлог Анекса 1 Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у Општини Бачка Паланка закљученог дана 18.10.2021. године.

(Известилац: Владислава Томашек, секретар СО Бачка Паланка).

4.Одборничка питања.

Позивамо да извештавате!