85. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 9. фебруара 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога одлуке о бесповратном суфинансирању активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

2. Доношење Решења о исправци техничке грешке у Решењу о образовању мултидисциплинарног тима за борбу против дрога Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

3. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!