Набавка услуге – одржавање и поправка канцеларијских уређаја – фотокопир апарата и штампача, Набавка број 02/2022