ОДРЖАНА ДЕВЕТНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 19. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 1. фебруара 2022. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 18 тачака дневног реда.

Одборници су донели Одлуку о одређивању ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за Јавно тело 2 у Јавном уговору о јавно-приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у општини Бачка Паланка и Одлуку o давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција из буџета Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Стандард“ из Бачке Паланке са законом о јавним предузећима, Одлуку о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину.

Дата је сагласност на Програм давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2022. годину и Годишњег

програма рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Одборници су дали сагласност на Решење о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2022. годину, Решење о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2022. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2022. годину, Решење о давању сагласности на Програм рада и годишњи Финансијски план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2022. годину, Решење о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља “Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2022. годину за средства која се опредељују из буџета Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Решење о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2022. годину, Решење о престанку дужности директора Установе „Центар за социјални рад Бачка Паланка“ Бачка Паланка, Решење о именовању директора Установе „Центар за социјални рад Бачка Паланка“ Бачка Паланка, Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Браћа Новаков“ Силбаш и Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Ћопић“ Младеново.