84. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 2. фебруара 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 82.седнице Општинског већа, одржане дана 24. јануара 2022. године;

2. Разматрање Извештаја о раду Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима за школску 2021/2022 годину

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

3. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту плана развоја Општине Бачка Паланка за период 2022 – 2030. године

(Известилац: Велимир Радованов, помоћник председника Општине за област економског развоја и урбанизам);

4. Доношење Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Надежда Ганић, помоћник председника Општине у области заштите животне средине);

5. Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка за 2020/2021. годину

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност);

6. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!