ОДРЖАНА 83. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 83. седници Општинског већа, одржаној дана 28. јануара 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 16 тачака дневног реда.

Општинско веће је размотрило Извештај о раду Жалбене комисије Општине Бачка Паланка за 2021. годину.

Чланови већа су утврдили Предлог одлуке о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа „Стандард“из Бачке Паланке са Законом о јавним предузећима, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2022. годину, који су упућени Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Општинско веће је донело Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Параге“ за 2022. годину, Месне

заједнице „Силбаш“ за 2022. годину, Месне заједнице „Пивнице“ за 2022. годину, Месне заједнице „Товаришево“ за 2022. годину, Месне заједнице „Деспотово“ за 2022. годину, Месне заједнице „Челарево“ за 2022. годину, Месне заједнице „Гајдобра“ за 2022. годину, Месне заједнице „Младеново“ за 2022. годину и Месне заједнице „Братство“ Бачка Паланка за 2022. годину.