83. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у петак 28. јануара 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање Извештаја о раду Жалбене комисије Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Дубравка Живић, председник Жалбене комисије);

2. Утврђивање Предлога одлуке о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

3. Утврђивање Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа „Стандард“из Бачке Паланке са Законом о јавним предузећима

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“);

4. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Оља Нађ, директор Културног центра);

5. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Милан Козомора, в.д. директор-а УСР „Тиквара“):

6. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Љиљана Ћулибрк, в.д. директор-а Геронтолошког центра);

7. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Параге“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

8. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Силбаш“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

9. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Пивнице“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

10. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Товаришево“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

11. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Деспотово“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

12. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Челарево“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

13. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Гајдобра“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

14. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Младеново“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

15. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Братство“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

16. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!