ДЕВЕТНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Деветнаеста седница Скупштине општине одржаће се уторак, 1. фебруара, 2022. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Одлуке о одређивању ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за Јавно тело 2 у Јавном уговору о јавно-приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у општини Бачка Паланка;

(Известилац: Владислава Томашек, секретар СО Бачка Паланка)

2. Доношење Одлуке o давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција из буџета Општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Владислава Томашек, секретар СО Бачка Паланка)

3. Доношење Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

4. Доношење Годишњег прпограма рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност)

5. Доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и годишњи Финансијски план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић)

6. Доношење Решења о давању сагласности на План и програм рада и Финансијски план Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Милица Стојисавевљевић, директор ТООБП)

7. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља “Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2022. годину за средства која се опредељују из буџета Општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Др Срђана Крстоношић, директор Дома здравља „Др Младен Стојановић“)

8. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“)

9. Доношење Решења о престанку дужности директора Установе „Центар за социјални рад Бачка Паланка“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

10. Доношење Решења о именовању директора Установе „Центар за социјални рад Бачка Паланка“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

11. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Браћа Новаков“ Силбаш;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

12. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Ћопић“ Младеново;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

13. Одборничка питања.

 

ДОПУНA ДНЕВНОГ РЕДА ЗА

19. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Стандард“ из Бачке Паланке са законом о јавним предузећима;

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка)

2. Доношење Одлуке о обављању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет, Општинске управе Општине Бачка Паланка)

3. Доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе: Културнои центар Бачка Паланка)

4. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Милан Козомора, в.д. директора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка)

5. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Љиљана Ћулибрк, в.д. директора Геронтолошког центра Бачка Паланка)

6. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Здравко Челар“ Челарево;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

 

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!