ОДРЖАНА 82. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 82. седници Општинског већа, одржаној дана 24. јануара 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница , чланови већа разматрали су 16 тачака дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља „Др Младен Стојановић“Бачка Паланка за 2022. годину за средства која се опредељују из буџета Општине Бачка Паланка, Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2022. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција из буџета Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Предлог одлуке о одређивању ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за Јавно тело 2 у Јавном уговору о јавно – приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије,уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у општини Бачка Паланка, Предлог програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2022. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Донето је и Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Обровац“ за 2022. годину, Месне заједнице „Дунав“ за 2022. годину, Месне заједнице „Карађорђево“ за 2022. годину, Месне заједнице „Нова Гајдобра“ за 2022. годину, Месне заједнице „Центар“ за 2022. годину, Месне заједнице „Нештин“ за 2022. годину, Месне заједнице „Стари град“ за 2022. годину и Месне заједнице „Визић“ за 2022. годину.