82. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у понедељак 24. јануара 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 80.седнице Општинског већа, одржане дана 12. јануара 2022. године:

2. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Милица Стојисављевић, директор Туристичке организације ОБП);

3. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља „Др Младен Стојановић“Бачка Паланка за 2022. годину за средства која се опредељују из буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: Др Срђана Крстоношић, директор Дома здравља „Др Младен Стојановић“);

4. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Финансијски план Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор Предшколске установе „Младост“);

5. Утврђивање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм коришћења средстава субвенција из буџета Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП“Стандард“ Бачка Паланка);

6. Утврђивање Предлога одлуке о одређивању ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за Јавно тело 2 у Јавном уговору о јавно – приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије,уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у општини Бачка Паланка

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине);

7. Утврђивање Предлога програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

8. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Обровац“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

9. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Дунав“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

10. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Карађорђево“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

11. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Нова Гајдобра“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

12. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Центар“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

13. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Нештин“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

14. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Стари град“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

15. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице „Визић“ за 2022. годину

(Известилац: представник Месне заједнице);

16. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!