80. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 12. децембрa 2022. године у Музеју града Бачка Паланка на адреси Трг братства јединства 21, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 77.седнице Општинског већа, одржане 15. децембра 2021.године,Записника са 78. седнице Општинског већа, одржане 22. децембра 2021.године и Записника са 79. седнице Општинског већа, одржане 29. децембра 2021. године;

2. Утврђивање Предлога годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност);

3. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Програм рада и Годишњи финансијски план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“);

4. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!