ОДРЖАНА 79. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 79. седници Општинског већа, одржаној дана 28. децембра 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће је донело Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину. Према речима известиоца повећање цена је за 5 %.

Донето је и Решење о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом за грејну сезону 2021/2022. годину. Према речима известиоца цене ће бити у складу са претходним.

Донет је Закључак о исправци Закључка о понављању поступка јавног надметања у којем се отуђује неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини Општине Бачка Паланка – катарска парцела број 265/2 и катарска парцела 265/5, обе уписане у Лист непокретности број 2389 КО Бачка Паланка – град.