79. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 29. децембрa 2021. године у Музеју града Бачка Паланка на адреси Трг братства јединства 21, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 75. седнице Општинског већа, одржане 10. децембра 2021. године,

2. Доношење Решења о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“);

3. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом за грејну сезону 2021/2022. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“);

4. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!